Sosyal Medya

KADIN KOLLARI

Güler İriş: Mutfakta inadına 'yerli'!

Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, “Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası” için açıklama.

Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, “Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası” açıklamasında ülke kadınları olarak mutfakta kendi tarlalarının mahsulünü kullanmak istediklerini belirterek, “Saadetli kadınlar olarak bu konunun üzerinde duracağımızı buradan ilan ediyoruz” dedi.
 
Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nın nutuk atmak, şiirler okumak olarak geçiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Güler İriş, şunları kaydetti;
 
 “Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Türkiye, savaştan ağır yaralı çıkmış fakir ve sanayileşmemiş bir ülkeydi. Bu durumun kısa süre içinde düzenlenmesi için iktisat kongreleri yapıldı. Ülkenin dört bir yanından sanayiciler, büyük çiftçiler toplantıya katıldı. Toplumsal üretimde yerli malı kullanılmasına karar verildi. İthalatın azaltılması, mümkün olduğunca yerli üretimin kullanılması teşvik edildi. Dönemin Başbakanı 1929 yılında mecliste yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin gelişmesi için yerli malı üretimi ve tüketiminin önemine dikkat çekti. İşte bu konuşmanın yapıldığı 12 Aralık ve o günü takip eden bu hafta Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası olarak kabul edildi.” 
 
“Bir insan tutumlu davranma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazanır” diyen Güler İriş,  “Tutumlu davranış alışkanlığını kazandıktan sonra bunu hayat boyunca başarıyla uygular. Okul dönemlerinde her şeyi, özellikle de zamanı tasarruflu kullanmayı öğrenen çocuklar bu alışkanlıklarını ömürleri boyunca sürdürürler” şeklinde konuştu.
 İriş, devletlerin de tıpkı insanlar gibi gelir gider dengesine göre varlıklarını sürdürebilir olduğuna vurgu yaparken şunları kaydetti:
 
“Bu dengenin sağlanması için gereken şey, uzun vadeli planlar yaparak yatırımları buna göre değerlen-dirmektir. Bir devlet bunu dü-zenli bir şekilde uygularsa kal-kınmasını sür-dürür ve diğer devletlere ba-ğımlı kalmak-tan kurtulur. Bugün, 'yerli malı' dediğimizde aklımıza sadece mandalina, portakal değil, yerli ve milli sa-nayimiz geliyor. Yerli üretim kaynaklarımız geliyor. Bir bir satılan fabrikalarımız, özelleş-tirmelerimiz geliyor.” 
 
Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftasının amacının milli kaynakların milli teşebbüsle işletilmesine de değinen Güler İriş,  “Bir kez daha vurguluyoruz ki; bizler ülkemizin kadınları olarak mutfağımızda kendi tarlalarımızın mahsulünü kullanmak istiyoruz. Ve bizler Saadetli kadınlar olarak, bu konunun üzerinde duracağımızı buradan ilan ediyoruz. Çünkü bizler, yerli üretim yerli tüketim ve milli kalkınmanın hayat bulması için çalışıyoruz. Ülkemizin Saadet'i dışarıda değil yine ülkemizin kendi elindedir” mesajını verdi.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.